Bạn đang ở: Trang chủ

Trung tâm thiền tập theo truyền thống Làng Mai

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Quý sư cô của tu viện chúng ta là những vị thầy rất hòa nhã trong nghệ thuật sống đời tỉnh thức với trái tim luôn tràn đầy hiểu biết và thương yêu.

Xin quý ân nhân hãy hoan hỷ cúng dường tịnh tài để chúng ta có thể thực hiện ước mơ xây dựng một mái nhà tình thương làm nơi an cư cho quý sư cô, giúp chư vị có thể tiếp tục sứ mạng đầy vị tha của họ. Xin quý vị tìm hiểu thêm về các phương thức hỗ trợ cho dự án ni xá bằng cách ghi danh nhận Bản Tin Ni Xá.

Đăng ký xây cất tường ni xá: http://wp.me/p4SEY9-6t

Nunnery Funding Meter
Vài Nét Liên Lạc Thông Tin Đến LU Hình Ảnh Video Audio