Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ

Trung tâm thiền tập theo truyền thống Làng Mai

Tu Viện Lộc Uyển, Escondido, CA

Xin quý ân nhân hãy hoan hỷ hổ trợ chúng tôi trong công tác xây dựng một khu ni xá yên tĩnhphù hợp với sinh môi làm nơi an cho các nữ xuất sĩ. Sự đóng góp của quý vị sẽ hỗ trợ cho sứ mạng vị tha và đầy tình thương của họ và cũng để hoàn thành một mô hình cư trú an toàn và lâu bền tại Lộc Uyển. Để biết thêm về các phương thức hỗ trợ dự án ni xá, xin quý vị tham khảo các liên kết dưới đây:

Nunnery Funding Meter
Vài Nét Liên Lạc Thông Tin Đến LU Hình Ảnh Video Audio