Join our Mailing List
  E-mail address:
 • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

  Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
  Please support the fundraising campaign here.

 • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

  Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ

Hỗ trợ sử dụng

Cỡ chữ:

Hệ thống này sử dụng Open Source Content Management System Plone và được thiết kế với mục đích dễ sử dụng, tuân theo tiêu chuẩn Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v1.0). Nếu có bất kỳ phần nào trong hệ thống không phù hợp với tiêu chuẩn, vui lòng liên hệ Người quản trị hệ thống.

Phím hỗ trợ

Phím hỗ trợ là cơ cấu định hướng cho phép bạn chuyển nhanh đến các phần của trang web sử dụng bàn phím.

Các phím hỗ trợ có thể sử dụng

Hệ thống phím hỗ trợ này được thiết lập gần giống nhất với các kiến nghị quốc tế về phím hỗ trợ sử dụng. Cụ thể là:

 • 1 — Trang chủ
 • 2 — Chuyển đến nội dung
 • 3 — Sơ đồ site
 • 6 — Chuyển con trỏ đến ô tìm kiếm
 • 5 — Tìm kiếm nâng cao
 • 6 — Mục định hướng
 • 9 — Thông tin liên hệ
 • 0 — Các phím hỗ trợ sử dụng

Tuyên bố

Chúng tôi cam đoan sử dụng kiến thức và hiểu biết của mình về cách thức truy cập Internet của nhiều người khác nhau để phát triển một hệ thống đơn giản và dễ hiểu cho mọi người sử dụng.

Tương thích

Chúng tôi sử dụng XHTML 1.0 và CSS tuân theo các tiêu chuẩn được W3C đưa ra bởi vì chúng tôi cho rằng sự tiện lợi phải có cơ sở vững chắc. Nếu có bất kỳ phần nào trên hệ thống không tuân theo tiêu chuẩn, hãy liên hệ Người quản trị hệ thống.

Chúng tôi cũng đã nỗ lực để đạt được chuẩn AA cũng như phiên bản 1.0 của WCAG. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng một số tiêu chí để kiểm tra của WCAG là chủ quan - và mặc dù chúng tôi chắc rằng đã thõa mãn được chúng, có thể sẽ có trường hợp trong đó sự thể hiện có thể khác nhau.