Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Cúng Dường Đóng góp, Cúng dường và Học bổng

Đóng góp, Cúng dường và Học bổng

Để trang trải chi phí sinh hoạt hằng ngày, trùng tu và bảo trì Tu Viện

by Lang Nghiem — last modified Nov 23, 2009 05:23 AM

Chúng tôi hy vọng phổ biến rộng rãi đến quý vị về nhu cầu tài chánh của Tu Viện và đề nghị những đóng góp tối thiểu để quý vị có thể yểm trợ, cúng dường.  Chúng tôi trông chờ vào sự yểm trợ và đóng góp của quý vị đến tu tập để trang trải những chi phí về những sinh hoạt hằng ngày, trùng tu và bào trì Tu Viện. 

Trong chương trình “Ở Lại Đêm” số tiền đóng góp của một người/một đêm được ấn định từ $35 đến $65.  Người cao tuổi (seniors), sinh viên học sinh, thanh thiếu niên (teens) và trẻ em sẽ đóng góp thấp hơn so với người lớn.  Tiền này sẽ dùng để trang trải chi phí cho vấn đề ăn uống, các phương tiện vệ sinh, tiền học và phòng ngủ. Tuy nhiên vì không muốn từ chối những người không đủ điều kiện đóng góp chi phí để ở lại đêm và tu tập, chúng tôi đã thiết lập một chương trình cúng dường theo khả năng gồm có Học bổng, để mọi người có thể tuỳ hỷ đóng góp.

Quý vị nào có nhiều khả năng tài chánh có thể cúng dường nhiều hơn. Sự rộng lượng của quý vị sẽ mang nhiều lợi lạc cho những người thiếu khả năng tài chánh không đến được như vẫn muốn tu tập và theo đuổi con đường thực tập này để chuyển hóa và trị liệu. Liên lạc với chúng tôi nếu muốn biết thêm về chương trình học bổng này hoặc cần đơn để  xin học bổng.

Bấm vào dưới đây để đóng góp cho Tu Viện hoặc xem số tiền có thể đóng góp theo khả năng: 

To make a donation to Deer Park Monastery, please click here.