Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Cúng Dường Công tác Xây Cất Ni Xá xóm Trong Sáng đã bắt đầu!

Công tác Xây Cất Ni Xá xóm Trong Sáng đã bắt đầu!

Tu viện Lộc Uyển rất cần sự hỗ trợ của quý vị và các bạn để hoàn thành dự án Xây Cất Ni Xá trước mùa đông.

Sau nhiều năm thiết lập kế hoạch, chúng tôi đã bắt đầu thực hiên dự án Xây Cất Ni Xá tại Xóm Trong Sáng. Các sư cô đã rời khỏi khu nhà cũ kỹ không đủ tiện nghi để dọn về cư trú tại một khu tạm thời cho đến khi chúng tôi có đủ ngân khoản để hoàn tất dự án .

Xóm Trong Sáng mới sẽ là một trung tâm an trú và tu tập dành cho quý sư cô. Kiến trúc ni xá phần lớn sẽ dùng đất trộn rơm (straw-bale) để tiết kiệm năng lượng và phù hợp với môi trường thiên nhiên an lành và ấm áp. Phòng ốc được dự trù ​​sẽ đáp ứng khoảng 40 sư cô. Dự án cũng sẽ bao gồm một khu nhà cho Sư Ông khi người đến Lộc Uyển. Các căn nhà cũ sẽ được sửa chữa làm nơi cư trú cho khách ở lại ngắn hạn như nữ cư sĩ, các cặp vợ chồng, và gia đình.

Từ khi mở cửa vào năm 2000, Tu Viện Lộc Uyển đã trở thành ngôi nhà tinh thần cho hàng ngàn người đến tu tập trong những Ngày Quán Niệm và Khóa Tu. Xin quý vị vui lòng yểm trợ chư vị xuất sĩ để họ tiếp tục sứ mạng từ bi bằng cách đóng góp hoặc tổ chức các sinh hoạt gây quỹ trong địa phương quý vị.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị đã hỗ trợ dự án xây cất ni xá.

Mọi đóng góp của quý vị sẽ được trừ thuế theo luật pháp hiện hành.

 

Để biết thêm về phương thức quý vị hoặc tăng thân địa phương có thể giúp đỡ, xin vui lòng đăng ký để nhận Bản Tin Ni Xá của chúng tôi. Quý vị và các bạn sẽ nhận được tin tức cập nhật thường xuyên về sự tiến hành xây cất Ni Xá và những sinh hoạt gây quỹ của các tăng thân khác.

Subscribe to Nunnery Newsletter

Nunnery Project Video

Hình ảnh Xây cất Ni xá

Các bản tin Building Clarity đã phát hành

 

The Unified Buddhist Church, Inc ("UBC") là một tổ chức phi lợi nhuận được công nhận miễn thuế theo chương 501 (c) (3) của luật thuế Hoa Kỳ. Sự đóng góp này sẽ được khấu trừ trong phạm vi luật pháp cho phép. Nói chung, chỉ những người có nguồn thu nhập tại Hoa Kỳ là đủ điều kiện để khấu trừ thuế đối với số tiền đã đóng góp này.