Bạn đang ở: Trang chủ Cúng Dường Cúng dường thời gian và công sức với Thân Hữu Lộc Uyển

Cúng dường thời gian và công sức với Thân Hữu Lộc Uyển

Dành cho quý vị và các bạn ở gần Lộc Uyển

 

Giúp đỡ và Tình nguyện cho Tu viện Lộc Uyển

Có nhiều cách để quý vị có thể giúp đỡ hỗ trợ Lộc Uyển.

1. Sự thực tập của quý vị -

Điều quan trọng nhất quý vị có thể cống hiến cho Lộc Uyển là sự tinh tấn thực tập của riêng mình. Lộc Uyển phụ thuộc vào các thiền sinh sống chánh niệm và biến rác trong tâm họ thành hoa, khổ đau thành hạnh phúc. Quý vị cũng có thể đến tham gia thực tập với một tăng thân địa phương, tham dự các khóa tu ở Lộc Uyển, và có mặt với chúng tôi trong những ngày Quán Niệm định kỳ. Xã hội chúng ta và tu viện Lộc Uyển sẽ được hưởng lợi từ những thành quả của sự thực tập của quý vị – bây giờ và trong tương lai. Xin nhớ thưởng thức hơi thở chánh niệm và bước chân an lạc của mình.

2. Đăng ký vào những Ngày Làm Việc của tăng thân bốn chúng -

Chúng tôi thỉnh thoảng có tổ chức những ngày Thứ Bảy làm việc tập thể để bốn chúng có dịp tham gia làm việc trong chánh niệm và sự thoải mái, nhằm thực hiện một vài công tác chỉnh trang và sửa chữa cần thiết cho Lộc Uyển. Nếu quý vị muốn được thông báo về việc này, xin vui lòng ghi tên vào Join our mailing list: Deer Park - Local Friends.

3. Tình nguyện viên trong gia đình Thân Hữu Lộc Uyển -

Nếu quý vị sống không xa Lộc Uyển và muốn tham gia ở mức độ sâu sắc hơn với việc chăm sóc và bảo trì tu viện, xin hãy xem xét việc gia nhập một trong những gia đình Thân Hữu Lộc Uyển. Quý vị có thể tải xuống và điền vào đơn tình nguyện volunteer sign-up. Để biết thêm tin tức về Bằng Hữu Lộc Uyển, xin vui lòng liên hệ với Laura Hunter tại earthlover@sbcglobal.net

Xin bấm vào đây để xem Nhiệm Vụ của Thân Hữu Lộc Uyển

4. Cúng Dường Lộc Uyển -

Chi phí về tất cả các công tác bảo trì và phát triển tu viện đều được trích từ Ngân Quỹ Tổng Quát của Lộc Uyển. Nếu quý vị muốn giúp tu chỉnh và làm mới Lộc Uyển, bạn có thể đóng góp tịnh tài vào đây (bất kỳ số tiền lớn hay nhỏ):  general donations