Bạn đang ở: Trang chủ Hình Ảnh Tăng Thân Bằng Hữu Lộc Uyển

Bằng Hữu Lộc Uyển

Thực tập phục vụ và hỗ trợ
Bằng Hữu Lộc Uyển xin chào mừng quý vị
Bằng Hữu Lộc Uyển tình nguyện hỗ trợ tu viện
Bốn Phương Thức Yểm Trợ
Nuôi dưỡng tâm Phục Vụ
Sứ mệnh của Bằng Hữu Lộc Uyển
Sứ mệnh của chúng tôi
Gia nhập Tăng thân Trồng Tỉa
Tình nguyện hỗ trợ Tăng thân Trồng Tỉa
Trồng cây, Làm vườn, Chăm sóc cảnh quan
Làm vườn, chăm sóc cây cỏ và cảnh quan Lộc Uyển
Xây cất, Sửa chữa và Bảo quản
Cần sự hỗ trợ của các bạn có kỹ năng chuyên môn
Tìm hiểu về cây Sồi trên vùng đất Lộc Uyển
Tìm hiểu và chăm sóc cây Sồi