Bạn đang ở: Trang chủ Events Sunday Day of Mindfulness Không có Ngày Quán Niệm trong tháng 8 và tháng 9

Không có Ngày Quán Niệm trong tháng 8 và tháng 9

Sau ngày Quán Niệm 4/8, chúng ta không có Ngày Quán Niệm nào khác trong tháng 8 và tháng 9 tại Lộc Uyển. Xin quý vị tiếp tục thực tập với các Tăng thân địa phương trong thời gian tu viện đóng cửa.
Thời gian 05/08/2013 22:30 đến
30/09/2013 22:30
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal