You are here: Home Events Tours with Thich Nhat Hanh 2013 Teaching Tour with Thich Nhat Hanh in North America Về Nguồn - Vietnamese Retreat at Deer Park (Oct 4-8, 2013)

Về Nguồn - Vietnamese Retreat at Deer Park (Oct 4-8, 2013)

What
  • Special Events
When Oct 04, 2013 02:00 PM to
Oct 08, 2013 03:00 PM
Where Deer Park Monastery
Contact Name
Contact Phone 760-291-1003 x100
Add event to calendar vCal
iCal

 

 

 

 

 

 

 

The Vietnamese retreat, with the theme Về Nguồn, is one of five retreats that are being offered in our practice centers in the US in 2013.The retreat will be led by Thich Nhat Hanh along with the monks and nuns of Deer Park Monastery, Magnolia Grove Monastery, Blue Cliff Monastery, and Plum Village.

The retreat is open to all Vietnamese, including beginners, those who have previously attended retreats, and families with children.

Registration limitation: English-only speakers are asked to register for one of our English speaking retreats during the tour.

 

Kính Thưa Quý Vị,

Ban văn phòng tu viện Lộc Uyển xin tạm thời đóng cửa vì quý sư cô lo phần ghi danh sẽ đi vắng trong 2 tuần để tháp tùng cùng Sư Ông Làng Mai tại Canada.

Nếu quý vị có ghi danh hay có câu hỏi gì thì trong vòng 3 tuần mới có câu trả lời. Hiện giờ phòng ngủ trong trailer còn rất ít chỗ và chỉ còn chỗ để cắm trại. Nếu quý vị có câu hỏi gì thì cứ viết thư và văn phòng sẽ trả lời sau ngày 20 tháng 8, năm 2013.

 

Registration available online:

As with all our retreats, we encourage participants to share rides wherever possible in order to reduce the environmental aspect of traveling. Please use the commenting system below to make connections with other participants to offer rides and insights on reducing the impact.

 

 

Filed under: