Bạn đang ở: Trang chủ Ghi danh tu học Đi Xe Chung

Đi Xe Chung

Để tiết kiệm ngân quỹ, xăng nhớt, và giảm bớt ô nhiễm môi trường, quý vị có thể tìm người đi xe chung đến Tu Viện Lộc Uyển .

Quý vị có thể tìm người đi chung xe theo sự chỉ dẫn trong website sau đây:

http://dpweb.org/visiting-us/ride-sharing-test