Bạn đang ở: Trang chủ Ghi danh tu học Đăng Ký

Đăng Ký

Để chuẩn bị phòng ở cho các đạo hữu tham dự một khóa tu, xin quý vị vui lòng đăng ký trước một tuần.

Quý vị có thể ghi danh bằng một trong hai cách:

1. Ghi danh Online:

Vào trang Sinh Hoạt, chọn khóa tu hoặc sinh hoạt và đăng ký online ở phần dưới.

2. Vào trang Sinh Hoạt nói trên, chọn khóa tu và lấy mẫu đơn ghi danh và:
a) Điền vào;
b) Gởi đến địa chỉ sau đây, kèm theo chi phí:

Registration Office, Deer Park Monastery

2499 Melru Lane, Escondido, CA 92026-8447

Để liên lạc với Tu Viện:

Điên thoại: (760) 291-1003 ext 100;

Fax: (760) 291-1010

E-mail: deerpark@dpmail.net;

Web: www.deerparkmonastery.org 

(Xin bấm vào “Tiếng Việt” ở trên góc tay phải để vào phần Tiếng Việt) 

Nếu quý vị trả chi phí bằng credit card xin gọi số văn phòng đăng ký 760 291-1003 ex 100. Chúng tôi trả lời điện thoại từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa (Pacific Time), ngày Thứ Ba đến Thứ Bảy.

Ngân phiếu xin ghi : Unified Buddhist Church