Bạn đang ở: Trang chủ Ghi danh tu học Ngày Quán Niệm trong Khóa Tu

Ngày Quán Niệm trong Khóa Tu

Thời Khóa Ngày Quán Niệm Thứ Năm:

5:45
  Ngồi thiền tại thiền đường lớn
7:30
  Ăn sáng tại xóm Trong Sáng
9:00
  Nghe pháp thoại CD/DVD của Sư Ông tại thiền lớn

  Thiền hành

  Pháp đàm
12:30
  Ăn trưa tại xóm Trong Sáng

 

Thời Khóa Ngày Quán Niệm Chủ Nhật:

5:45
  Ngồi thiền tại thiền đường lớn
7:00
  Ăn sáng tại xóm Vững Chãi

9:00

 

Thiền hành

10:00   Pháp thoại
11:15
  Pháp đàm

  *Tụng Giới chủ nhật thứ nhất và thứ ba của tháng
12:30
  Ăn trưa tại xòm Vững Chãi

  (Chủ Nhật thứ tư: Ăn cơm quả đường trong thiền đường lớn)