Bạn đang ở: Trang chủ Ghi danh tu học Vấn Đề Di Chuyển

Vấn Đề Di Chuyển

Các phương tiện di chuyển công cộng

Phi trường gần nhất: San Diego International Airport (36.7 miles từ Tu Viện Lộc Uyển).
Xe đưa rước từ Sân bay: EZ Ride Shuttle, www.ezrideshuttle.com, 800-777-0585 hoặc 619-297-7463.
Cloud 9 www.cloud9shuttle.com, 800-974-8885 hoặc 800-974-3826.

Trạm xe buýt gần nhất: 

Escondido Transit Center, 700 W. Valley Parkway, Escondido, CA 92025, 4.9 miles từ TV Lộc Uyển. North County Transit (xe buýt và xe lửa): www.gonctd.com

Xe buýt: Greyhound: www.greyhound.com

Trạm xe lửa gần nhất: Oceanside Amtrak Station, 235 S. Tremont Ave., Oceanside, CA 92054, cách Tu Viện Lộc Uyển 17.39 miles.

Taxi ở Escondido: 

Xe taxi Yellow Cab của North County (760) 230-0235

Escondido Taxi Cab (760) 690-2080

Đi taxi từ Escondido Transit Center đến Tu Viện Lộc Uyển chi phí khoảng $20

Di chuyển công cộng: Xin vui lòng tham khảo trang web San Diego Commute, www.sdcommute.com , để biết lịch trình xe buýt, chi phí, và thời gian khởi hành và giờ đến.

Nếu quý vị muồn dùng phương tiện di chuyển công cộng, quý vị có thể đi xe buýt từ phi trường San Diego hay trạm Oceanside Amtrak đến Escondido Transit Center.

Từ phi trường San Diego, đi Airport Shuttle 992 để đến Downtown San Diego rồi lấy xe buýt 20 đi North County Fair và xe buýt 384 đến Escondido Transit Center.

Nếu đi từ trạm xe lửa Oceanside Amtrak thì lấy xe buýt 384 để đến Escondido Transit Center. Từ Escondido Transit Center, qúy vi sẽ đi Taxi đến Tu Viện Lộc Uyển.