Bạn đang ở: Trang chủ Ghi danh tu học

Chương Trình Thiền Tập tại Lộc Uyển - Ghi danh tu học

Mời quý vị vào trang Sinh Hoạt để xem chương lịch các khóa tu và sinh hoạt sắp tới. Mỗi khóa tu đều có liên kết để đăng ký trực tuyến.

Giới thiệu tổng quát về Tu Viện Lộc Uyển

Quanh năm, Tu Viện mở cửa để đón thiền sinh đến tu tập. Quý vị và các bạn có thể đến vào những Ngày Quán Niệm, Khóa Tu đặc biệt, Khóa tu tổng quát, Cuối-tuần có chủ đề, Sinh hoạt đặc biệt và Ngày Làm việc cộng đồng.

  • Ngày Quán Niệm:  Mỗi tuần Tu viện có hai Ngày Quán Niệm Thứ Năm Chủ Nhật.  Quý vi có thể vào Sinh Hoạt để xác định lại. Ngày Quán Niệm thường bắt đầu lúc 9 giờ sáng với các sinh hoạt như Thiền hành, Pháp thoại, Pháp đàm, Ăn trưa im lặng và Thiền buông thư.  Ai cũng có thể đến mà không cần đăng ký và quý vị có thể tùy hỷ cúng dường.
  • Khóa Tu Đặc Biệt, 3 đến 5 ngày:  Hàng năm Tu Viện có tổ chức những khóa tu từ 3 đến 5 ngày, như Khóa tu Giáo Dục & Thiền Tập, Trại Hè thanh thiếu niên 13 đến 18 tuổi, Khóa Tu Gia Đình, Khóa Tu tiếng Việt, v.v..  Ngoài ra, Tu Viện còn có Ba tháng An Cư Kết Đông, bắt đầu từ giữa tháng 11 đến giữa tháng 2 dương lịch. in bấm vào đây để xem các Khóa Tu Đặc Biệt.
  • Khóa Tu Tổng Quát, 3 ngày, 7 hoặc 14 ngày:  Thỉnh thoảng chúng tôi có Khóa Tu tổng quát  bắt đầu vào ngày Thứ Sáu. Xin bấm vào đăng ký trực tuyến và chọn ngày Đến cho Khóa Tu tổng quát  Bấm vào đây để biết thêm chi tiết và đăng ký Khóa Tu Tổng Quát.
  • Cuối-tuần có Chủ Đề: Khóa thực tập từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật. Đây là một dịp đễ quý vị thực tập sâu sắc hơn vào một chủ đề đã chọn. Xin bấm vào đây để xem lịch trình về các khóa Cuối-tuần có Chủ đề.
  • Sinh Hoạt Đặc Biệt: Sinh hoạt đặc biệt là những sinh hoạt thường niên thường chỉ kéo dài một ngày. Bấm vào đây để xem những Sinh hoạt đặc biệt .
  • Ngày Làm Việc Cộng Đồng:  Một dịp đễ cùng nhau thực tập làm việc với chánh niệm và giúp đỡ Tu Viện. Xin bấm vào đây để xem chương lịch những Ngày Làm việc cộng đồng .