Bạn đang ở: Trang chủ Liên Lạc

Liên Lạc

Địa chỉ và thông tin liên lạc của Tu Viện Lộc Uyển.

Tu Viện Lộc Uyển

Trước khi liên lạc với văn phòng chúng tôi để biết thêm chi tiết về các sinh hoạt và đăng ký, xin quý vị vui lòng đọc các thông tin về Tu Viện Lộc Uyển và các thông tin khác trong mục visiting us. Cảm ơn sự thông cảm và hỗ trợ của quý vị.

Việc đăng ký được xử lý thông qua Văn phòng Đăng ký tại Xóm Vững Chãi.

(Người nam và các cặp vợ chồng sẽ ở tại Xóm Vững Chãi với các Thầy, và người nữ sẽ ở trong Xóm Trong Sángt với các Sư cô.)

Deer Park Monastery

2499 Melru Lane, Escondido CA 92.026 USA.

Giờ nhận điện thoại: Thứ Ba – Thứ Bảy, 9 giờ sáng – 12giờ trưa, Pacific Time

Điện thoại: + (1) (760) 291-1003 ext 100.

Fax: + (1) (760) 291-1010

E-mail: deerpark@dpmail.net

Website: http://deerparkmonastery.org