Bạn đang ở: Trang chủ Kinh, Sách, Thơ & Nhạc Kinh & Kệ Kệ (audio, text) Kệ Xưng Tán

Kệ Xưng Tán

 

Xưng Tán Bụt

 

Phật bảo sáng vô cùng

Đã từng vô lượng kiếp thành công

Đoan nghiêm thiền tọa giữa non sông

Sáng rực đỉnh Linh Phong

Trên trán phóng hào quang rực rỡ

Chiếu soi sáu nẻo hôn mông

Long Hoa hội lớn nguyện tương phùng

Tiếp nối Pháp chánh tông

Xin quy y thường trú Phật đà gia !

 

Xưng Tán Pháp

 

Pháp bảo đẹp vô cùng

Lời vàng do chánh Bụt tuyên dương

Chư thiên trỗi nhạc tán hoa hương

Pháp mầu nhiệm tỏ tường

Ghi chép rõ ràng thành ba Tạng

Lưu truyền hậu thế mười phương

Chúng con nay thấy được con đường

Nguyện hết sức tuyên dương

Xin quy y thường trú Đạt ma gia !

 

Xưng Tán Tăng

 

Tăng bảo quý vô cùng

Phước điền hạt tốt đã đơm bông

Ba y một bát bước thong dong

Giới định tuệ dung thông

An trú đêm ngày trong chánh niệm

Thiền cơ chứng đạt nên công

Chúng con tất cả nguyện một lòng

Về nương tựa tăng thân

Xin quy y thường trú Tăng già gia

 

Dâng Hương (1)

 

Hương đốt khói trầm xông ngát

Kết thành một đóa tường vân

Đệ tử đem lòng thành kính

Cúng dường chư Bụt mười phương

Giới luật chuyên trì nghiêm mật

Công phu thiền định tinh cần

Tuệ giác hiện dần quả báu

Dâng thành một nén tâm hương.

Nam mô Bồ Tát Cúng Dường Hương.

 

Dâng Hương (2)

 

Lò báu đốt danh hương

Khói trầm quyện tỏa khắp mười phương

Tâm bồ đề dũng liệt phi thường

Tiếp xúc đâu cũng phóng hào quang

Khắp chốn an định tỏ tường

Kính thành phụng hiến đức Từ Tôn.

Nam mô Bồ Tát Cúng Dường Hương

 

Dâng Hương (3)

 

Xin cho khói trầm thơm

Kết thành mây năm sắc

Dâng lên khắp mười phương

Cúng dường vô lượng Bụt

Vô lượng chư Bồ Tát

Cùng các thánh hiền tăng

Nơi pháp giới dung thông

Kết đài sen rực rỡ

Nguyện làm kẻ đồng hành

Trên con đường giác ngộ

Xin mọi loài chúng sanh

Từ bỏ cõi lãng quên

Theo đường giới định tuệ

Quay về trong tỉnh thức.

Nam mô Bồ Tát Cúng Dường Hương

 

Dâng Hương (4)

 

Nguyện khói hương thơm này

Cung thỉnh được Thế Tôn

Có mặt với chúng con

Nơi đạo tràng ở đây

Trong giây phút hiện tại

Nguyện khói hương thơm này

Tỏa ngát cả mười phương

Thanh tịnh chốn đạo tràng

Giúp chúng con duy trì

Chánh kiến chánh tư duy

Nguyện khói hương thơm này

Bảo hộ cho chúng con

Vững chãi và thảnh thơi

Hiểu nhau và thương nhau

Bây giờ và mãi mãi

Hương Giới, Định và Tuệ

Là tâm hương nhiệm mầu

Chúng con kính dâng lên

Chư Bụt và Bồ Tát

Trong thế giới mười phương

Nguyện mọi loài chúng sanh

Thấy được ánh đạo vàng

Ly khai nẻo sanh tử

Hướng về nẻo bồ đề

Thường trú trong an lạc.

Nam mô Bồ Tát Cúng Dường Hương

 

Dâng Hương (5)

 

Tâm hương vừa mới đốt

Pháp giới đã thơm lừng

Mây lành dâng bốn hướng

Chư Bụt hiện toàn thân

Nam mô Bồ Tát Cúng Dường Hương

 

Tán Dương Thế Tôn (1)

 

Xinh tốt như hoa sen

Rạng ngời như Bắc Đẩu

Xin quay về nương náu

Bậc thầy của nhân, thiên.

 

Tán Dương Thế Tôn (2)

 

Xưng tán đức Thế Tôn

 

Bậc vô thượng năng nhân

Từng trải qua vô lượng kiếp tu nhân

Rồi từ cung Đâu Xuất giáng thần

Giã từ ngôi vị quốc vương

Ngồi gốc Bồ Đề đại phá Ma quân

Một sáng sao mai vừa mọc

Đạo lớn viên thành

Rồi đại chuyển Pháp luân.

Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm

Đạo vô sanh sẽ chứng

Muôn loài cùng quy hướng nhất tâm

Đạo vô sanh nguyện chứng

 

Tán Dương Thế Tôn (3)

 

Mặt đẹp như vầng nguyệt

Ba cõi đều xưng Tôn

Hàng phục mọi chướng ma

Thiên Nhân đều nép phục.

 

Tán Dương Quán Âm (1)

 

Trí tuệ bừng lên đóa biện tài

Đứng yên trên sóng sạch trần ai

Cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh

Hào quang quét sạch buổi nguy tai

Liễu biếc phất bày muôn thế giới

Sen hồng nở hé vạn lâu đài

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh

Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm

 

Tán Dương Quán Âm (2)

 

Phổ Môn vọng tiếng triều dâng

Bé thơ xuất hiện giữa lòng đóa sen

Cam lồ một giọt rưới lên

Xuân về trên khắp mọi miền núi sông.

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm

 

Tán Dương Pháp Hoa

 

Đêm tụng Kinh Pháp Hoa

Tiếng xao động tinh hà

Địa cầu vừa tỉnh thức

Lòng đất bỗng đơm hoa !

Đêm tụng Kinh Pháp Hoa

Bảo tháp hiện chói lòa

Khắp trời Bồ Tát hiện

Tay Bụt trong tay ta.

 

Tán Dương Kim Cương

 

Làm sao vượt sanh tử

Đạt được thân Kim Cương ?

Tu tập theo lối nào

Quét được muôn huyễn tướng ?

Xin Bụt đem lòng thương

Mở bày kho bí tạng

Vì tất cả chúng con

Đem pháp mầu diễn xướng !

 

Tán Dương Chuẩn Đề

 

Cúi đầu quy y Tô Tất Đế

Thành tâm đảnh lễ Thất Câu Chi

Con nay xưng tán Đại Chuẩn Đề

Xin nguyện xót thương mà gia hộ.

 

Niệm Bụt

 

Sông Ái dài muôn dặm

Biển Mê sóng vạn tầm

Cõi luân hồi muốn thoát

Niệm Bụt hãy nhất tâm.

Cúng Dường

Phụng hiến cam lồ vị

Phân lượng như thái hư

Xin mọi loài đạt nguyện

Về nương bóng Đại Từ.

 

Sám Hối

 

Con đã gây ra bao lầm lỡ

Khi nói, khi làm, khi tư duy

Đam mê, hờn giận và ngu si

Nay con cúi đầu xin sám hối

Một lòng con cầu Bụt chứng tri

Bắt đầu hôm nay nguyền làm mới

Nguyền sống đêm ngày trong chánh niệm

Nguyền không lặp lại lỗi lầm xưa.

Nam mô Bồ Tát Cầu Sám Hối

 

Thỉnh Chuông (1)

 

Ba nghiệp lắng thanh tịnh

Gửi lòng theo tiếng chuông

Nguyện người nghe tỉnh thức

Vượt thoát nẻo đau buồn.

 

Thỉnh Chuông (2)

 

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới

Khắp nơi u tối mọi loài nghe

Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử

Giác ngộ tâm tư một hướng về.

 

Thỉnh Chuông (3)

 

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới

Xa xôi tăm tối cũng đều nghe

Những ai lạc bước mau dừng lại

Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về.

 

Thỉnh Chuông (4)

 

Chuông đại hồng mới vọng

Tiếng kệ xướng đã vang

Trên vọng tới thiên đường

Dưới thông về địa phủ

Nam mô đức Bồ Tát Địa Tạng giáo chủ cõi u minh

 

Nghe Chuông (1)

 

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm.

 

Nghe Chuông (2)

 

Nghe chuông phiền não tan mây khói

Ý lặng, thân an, miệng mỉm cười

Hơi thở nương chuông về chánh niệm

Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi.

 

Nghe Chuông (3)

 

Nghe tiếng chuông

Lòng nhẹ buông

Tâm tĩnh lặng

Hết sầu thương

Tập buông thả

Thôi vấn vương

Lắng nghe thấu

Tận nguồn cơn

Học nhìn lại

Hiểu và thương

Nam mô đức Bồ Tát Lắng Nghe Quan Thế Âm

 

Kệ Chuông (thời tĩnh tọa sáng)

 

Pháp thân tỏa sáng buổi ban mai

Tĩnh tọa lòng an, miệng mỉm cười

Ngày mới nguyện đi trong tỉnh thức

Mặt trời trí tuệ rạng muôn nơi

Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập

Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni (3 lần)

 

Kệ Chuông (thời tĩnh tọa tối)

 

Vững thân ngồi dưới cội bồ đề

Ba nghiệp lắng rồi hết thị phi

Thu nhiếp thân tâm vào chánh niệm

Rõ soi diện mục thoát bờ mê

Ngưỡng mong đại chúng tinh tiến nhiếp tâm thiền tập

Nam mô Bụt Thích Ca Mâu Ni (3 lần)

 

Kệ Trống

 

Trống sấm vừa xao nghiệp chướng tiêu

Ba hồi chín chuyển hướng tiêu diêu

Trên kia thiên giới quần tiên lạc

Dưới ấy u quan chúng quỷ siêu

Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Địa (3 lần)

 

Mở Kinh (1)

 

Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm

Cơ duyên may được thụ trì

Xin nguyện đi vào biển tuệ

Tinh thông giáo nghĩa huyền vi.

 

Mở Kinh (2)

 

Pháp Bụt cao siêu huyền diệu

Ngàn đời chưa dễ gặp đâu

Giờ đây có duyên trì tụng

Nguyện xin đạt ý nhiệm mầu.

 

Hồi Hướng

 

Trì tụng kinh thâm diệu

Tạo công đức vô biên

Đệ tử xin hồi hướng

Cho chúng sanh mọi miền.

Pháp môn xin nguyện học

Ân nghĩa xin nguyện đền

Phiền não xin nguyện đoạn

Quả Bụt xin chứng nên.

 

Hồi Hướng Tịnh Độ (1)

 

Nguyện sanh về Tịnh Độ

Sen nở thấy vô sanh

Chư Bụt và Bồ Tát

Là những bạn đồng hành.

Nguyện dứt hết phiền não

Cho trí tuệ phát sanh

Cho tội chướng tiêu tán

Quả giác ngộ viên thành.

 

Hồi Hướng Tịnh Độ (2)

 

Các Bụt trong mười phương

A Di Đà bậc nhất

Chín phẩm sen độ người

Uy đức không lường được

Con xin nguyện quy y

Sám hối tội ba nghiệp

Gồm hết phước thiện xưa

Một lòng xin hồi hướng:

Nguyện công phu niệm Bụt

Cảm ứng được hiện tiền

Rồi đến giờ lâm chung

Cảnh Tây Phương hiển hiện

Những gì thấy và nghe

Đều làm con tinh tiến

Niệm Bụt quyết một lòng

Sanh về nước Cực Lạc

Thấy Bụt thoát sanh tử

Rồi được cùng với Bụt

Giáo hóa và độ sanh

Đoạn vô biên phiền não

Tu vô lượng pháp môn

Nguyền độ hết chúng sanh

Đều trọn thành chánh giác

Hư không hữu hạn

Nguyện con vô cùng

Hữu tình vô tình

Đều lên bờ giác.

 

|Tắm Bụt

 

|Hôm nay được tắm cho Như Lai

Trí tuệ quang minh công đức lớn

Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm

Được thấy trần gian hiện pháp thân.

Nam mô đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni

 

Cát Tường

 

Nguyện ngày an lành đêm an lành

Đêm ngày sáu thời đều an lành

An lành trong mỗi giây mỗi phút

Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở

Bốn loài sinh lên đất Tịnh

Ba cõi thác hóa tòa Sen

Hằng sa ngạ quỷ chứng Tam hiền

Vạn loại hữu tình lên Thập Địa

Nam mô Bồ Tát Siêu Thập Địa

 

Cam Lộ

 

Tào Khê một dòng biếc

Chảy mãi về phương đông

Quan Âm bình nước tịnh

Tẩy sạch dấu phong trần

Cành dương rưới cam lộ

Làm sống dậy mùa xuân

Đề hồ trong cổ họng

Làm lắng dịu muôn lòng

Nam mô Bồ Tát Cam Lộ Vị

 

Nước Tịnh (1)

 

Đầu cành dương liễu vương cam lộ

Một giọt mười phương rưới cũng đầy

Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết

Đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây.

Liễu biếc phất bày muôn thế giới

Sen hồng nở hé vạn lâu đài

Cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh

Xin nguyện từ bi ứng hiện ngay.

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa

 

Nước Tịnh (2)

 

Nước này vốn sẵn tám công đức

Rửa đi trần cấu của muôn loài

Đưa vào cõi nhiệm mầu Hoa Tạng

Chúng sanh siêu thoát không riêng ai

Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm

Bụi không vương bụi, tự tâm khai

Đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh

Cây héo biến thành cây tốt tươi

Cõi uế hóa ra làm cõi tịnh

Mọi loài mát mẻ sống an vui

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa

 

Nước Tịnh (3)

 

Cành dương nước tịnh

Rưới khắp tam thiên

Tánh không tám đức độ nhân thiên

Pháp giới sáng rộng thêm

Diệt mọi oan khiên

Biển lửa nở hoa sen.

Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa

 

Siêu Độ

 

Tây phương không xa cách

Tây phương trước mặt người

Ngàn sông về biển lớn

Trăng lặn không lìa trời

Âm dương không cách trở

Sanh tử vẫn tương dung

Niệm Bụt cầu siêu độ

Lắng nghe xin một lòng.

 

Vãng Sanh

 

Nam Kha mộng vừa tỉnh

Tịnh Độ sen nở rồi

Quê nhà đã về tới

An lạc và thảnh thơi

Nam mô Bồ Tát An Lạc Địa

 

Xuất Sanh

 

Đại bàng Garuda

Quỷ thần nơi khoáng dã

Mẹ con quỷ la sát

Cam lồ đều no đủ.

Án mục đế tóa ha

 

Năm Quán

 

Thức ăn này là tặng phẩm của đất, trời, của muôn loài và công phu lao tác.

Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thụ nhận thức ăn này.

Khi ăn, xin nhớ nhận diện và chuyển hóa những tâm hành xấu, nhất là tật ăn uống không có chừng mực.

Xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu khổ đau của mọi loài, bảo hộ được trái đất và chuyển ngược lại quá trình hâm nóng địa cầu.

Vì muốn xây dựng tăng thân, nuôi dưỡng tình huynh đệ và để độ đời nên chúng con xin thụ nhận thức ăn này.

 

Ăn Cơm

 

Thìa thứ nhất, nguyện hiến tặng niềm vui

Thìa thứ hai, nguyện làm vơi nỗi khổ

Thìa thứ ba, nguyện giữ lòng hoan hỷ

Thìa thứ tư, nguyện học hạnh đối xử bình đẳng, không kỳ thị và loại trừ.

 

Nhìn Bát Khi Ăn Xong

 

Bát cơm đã vơi

Bụng đã no rồi

Bốn ơn xin nhớ

Nguyện sẽ đền bồi.

 

Tiến Trà

 

Trà trên đỉnh núi Tản

Nước giữa lòng sông Đà

Thiền vị chỉ một ngụm

Tịnh độ đã sanh qua.

Nam mô Bồ Tát Siêu Lạc Độ

 

Quán Tưởng

 

Trong thể tánh chân như

Không chủ thể đối tượng

Đệ tử kính lạy Bụt

Trong tương cảm nhiệm mầu

Biểu hiện khắp mười phương

Như Đế châu ảnh chiếu

Nơi nào cũng có Bụt

Và có con kính lạy.

Khai Thị Cho Người Quá Cố

Thân này không phải là tôi

Tôi không kẹt vào nơi thân ấy

Tôi là sự sống thênh thang

Tôi chưa bao giờ từng sanh mà cũng chưa bao giờ từng diệt

Nhìn kia biển rộng trời cao

Muôn vàn tinh tú lao xao

Tất cả đều biểu hiện tôi từ nguồn linh tâm thức

Tự muôn đời tôi vẫn tự do

Tử sanh là cửa ngõ ra vào

Tử sanh là trò chơi cút bắt

Hãy cười cùng tôi

Hãy nắm tay tôi

Hãy vẫy tay chào

Để rồi tức thì gặp lại

Gặp lại hôm nay

Gặp lại ngày mai

Chúng ta đang gặp nhau nơi suối nguồn

Chúng ta sẽ gặp nhau từng phút giây trên muôn vàn nẻo sống.

 

Xưng Tán Tam Bảo

 

Kính lạy đức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, bậc Chánh Biến Tri (C)

Đức Như Lai là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Bụt, Thế Tôn. (C)

Diệu Pháp của đức Thế Tôn là thiện thuyết, là hiện thân thụ chứng, là xa lìa nhiệt não, là vượt thoát thời gian, là đến để mà thấy, là dẫn đạo đi lên, là tự mình thông hiểu. (C)

Tăng thân của đức Thế Tôn

Đang đi trên đường diệu hạnh,

Trên đường trực hạnh,

Trên đường ứng lý

Trên đường chánh chân

Là đoàn thể tứ song bát bối

Là đáng được cung dưỡng, đáng được tôn sùng, đáng được quy kính, đáng được chắp tay

Là phước điền vô thượng trên đời. (C)

 

(Pali)

 

Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. (C)

Iti pi so bhagavā; araham sammā-sambuddho,

Svākkhāto bhagavatā dhammo, sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko,

opanayiko paccattam veditabbo

vinnūhi’ti (C)

Supaṭipanno bhagavato sāvaka sangho,

ujupaṭipanno bhagavato sāvaka sangho,

ñāyapaṭipanno bhagavato sāvaka sangho,

sāmīcipaṭipanno bhagavato sāvaka sangho,

yadidam cattāri purisayugāni aṭṭhapurisa-puggalā,

esa bhagavato sāvaka sangho,

ahuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjalikaraṇīyo

anuttaram puññakkhettam lokassā’ti. (C) vijjā-caraṇa-sampanno sugato lokavidū, anuttaro purisa-damma-sārathi satthā-deva manussānam buddho bhagāva’ti. (C)