Bạn đang ở: Trang chủ Kinh, Sách, Thơ & Nhạc Sách & Báo Địa điểm bán sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Địa điểm bán sách của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Danh sách các địa điểm có bán sách của Sư Ông

 

Tu Viện Lộc Uyển - Quán Sách (Xóm Vững Chãi)

Quán Sách tu viện Lộc Uyển có bán sách, thư pháp, CD, DVD, và nhiều giai phẩm khác của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. (Quán Sách mở cửa Ngày Quán Niệm Chủ Nhật và những ngày có Khóa Tu)

 

Parallax Press

Được sáng lập năm 1986, Parallax Press đã công bố phân khu Unified Buddhist Church. Inc., dành để phát hành sách về Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời. Đây là nhà xuất bản chính của Thầy Thích Nhất Hạnh, có đủ các sách do Thầy phát hành.

Mời vào  Parallax Press

 

Mindfulness Bell

Mindfulness Bell là một tạp chí về mỹ thuật và đời sống chánh niệm. Tờ Mindfulness Bell là nguồn cảm hứng và tài liệu dành cho những người thực tập chánh niệm trong đời sống hằng ngày. Mỗi số có một bài thuyêt giảng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.

Đặt dài hạn Mindfulness Bell

 

Nhà Xuất Bản Lá Bối

Lá Bối là một trong những cánh tay của Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Đoàn Làng Mai, Trung Tâm Bích Nham và Lộc Uyển.  Lá Bối được thành lập với mục đich truyền bá các tác phẩm của Thiền Sư Nhất Hạnh và Tăng Đoàn.  Tác phẩm của Thiền Sư và Tăng Đoàn nói về đạo Phật dấn thân vào đời sống hằng ngày và được phát huy dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau: Kinh, sách tu học, băng thuyết pháp (CD), tụng kinh và nhạc kinh CD.

Mời vào Nhà Xuất Bản Lá Bối