Bạn đang ở: Trang chủ Kinh, Sách, Thơ & Nhạc Sách & Báo Sách Báo Làng Mai Giới thiệu Sách Làng Mai và Lộc Uyển Bát Nhã là một Công Án Thiền (2 tập)

Bát Nhã là một Công Án Thiền (2 tập)

Chuyện thật xảy ra tại Tu Viện Bát Nhã, Việt Nam - Lê Nguyên kết tập

  

Bát Nhã là một công án Thiền

Tập 1 và tập 2: tổng cọng 900 trang)

Lê Nguyên kết tập - Phù Sa ấn hành 

(Phù Sa: "Sách đang được phổ biến trực tiếp tại TV Lộc Uyển")