Bạn đang ở: Trang chủ Kinh, Sách, Thơ & Nhạc Sách & Báo Sách Báo Làng Mai Giới thiệu Sách Làng Mai và Lộc Uyển 52 năm theo Thầy học đạo (tập 2) - Bước Chân Hộ Niệm, Hơi thở Từ Bi

52 năm theo Thầy học đạo (tập 2) - Bước Chân Hộ Niệm, Hơi thở Từ Bi

Hồi ký 52 năm theo thầy học đạo và phụng sự - Thích Nữ Chân Không

   

Bước Chân Hộ Niệm - Hơi Thở Từ Bi

Thích Nữ Chân Không

Tập hồi ký 52 năm theo thầy học đạo và phụng sự (tập 2: hơn 400 trang) 

 

Nhà Xuất Bản Nắng Mới, Germany

(Sách có bán tại Quán Sách TV Lộc Uyển)