Bạn đang ở: Trang chủ Kinh, Sách, Thơ & Nhạc Sách & Báo Sách Báo Làng Mai Đặc san Mừng Lộc Uyển 10 tuổi Đặc San Mừng Lộc Uyển 10 Tuổi

Đặc San Mừng Lộc Uyển 10 Tuổi

Phần Anh ngữ & Phần Việt ngữ

Celebrating Deer Park 2000-2010

Introduction dp10years_1 dp10years_2

Ẩn Sơn Lộc Uyển Tự - Mười năm thật đầy !

Lời giới thiệu 10nămLU_1 10nămLU_2 10nămLU_3

 

Các trang hình màu:

(bấm vào hình để rọi lớn, bấm vào nút <- để trở lại)

 

- "Ngày Em mười tuổi"

- "The first Winter Rains Retreat"

- "Building Friendship with the Mountain"

- "Everywhere - Gentle hands"

- "Xin nguyện làm dòng sông"

- "A Cloud never Dies"

- "This is A Happy Moment"

- "Con đã có đường đi"

- "Celebrating Our Diverse Heritage"

- "Trước sau cho vẹn một lời"

- "Our children, Our future"

- "Spring Blooms for Everyone"

- "Summer Warms our Togetherness"

- "Winter Rains on Everyone"

- "Sustaining our Hearts, Preserving our Earth"

- "The Present Moment"

 

Mời vào xem hình ảnh:  Mừng Lộc Uyển 10 tuổi