Bạn đang ở: Trang chủ Kinh Sách Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Kinh, Luận giải, Sám, Nghi thức Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào

Đập Vỡ Vỏ Hồ Đào

Thiền sư Nhất Hạnh giảng Trung Quán Luận