Bạn đang ở: Trang chủ Kinh Sách Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Kinh, Luận giải, Sám, Nghi thức Sen Nở Trời Phương Ngoại

Sen Nở Trời Phương Ngoại

Thầy Nhất Hạnh giảng kinh Pháp Hoa