Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại Đạo Bụt Dấn Thân Điểm Sách: "Plan B 3.0"

Điểm Sách: "Plan B 3.0"

Phê bình cuốn sách mới xuất bản "Plan B 3.0" của Lester Brown. Bài của thầy Pháp Thanh.

Phê bình sách

Plan B 3.0

Kêu Gọi Cứu Vãn Nền Văn Minh

By Lester R. Brown

W. W. Norton & Company, 2008

Paperback, 398 pages 

Bài phê bình do Thầy Pháp Thanh

Cuốn sách này không phải là một cuốn sách Phật giáo; nó không có một thuật ngữ nào của Phật giáo cả. Tuy nhiên, nó là cuốn sách quan trọng mà mọi người thực tập Phật pháp nên đọc. Mặc dù Plan B 3.0 đề cập đến nhiều vấn đề, nhưng mục đích là thảo luận về sự tương tức giữa chúng ta và tất cả chúng sinh, về những khổ đau và những phương pháp chấm dứt khổ đau. Cuốn sách đòi hỏi chúng ta phải chuyên cần thực tập thương yêu và hiểu biết để khắc phục một trong những trường hợp khó khăn nhất mà nhân loại chưa hề đối diện. Tóm lại, đây là một cuốn sách của hy vọng.

Plan B 3.0 nói về chúng ta, con cháu chúng ta, trái đất và về sự cứu vớt mọi chúng sinh. Đây là một cuốn sách về lời nguyện của Bồ Tát, giúp chúng ta tiếp xúc được với những khổ đau của mọi loài trên trái đất. Cuốn sách này khuyến khích người đọc đừng quay lưng lại với khổ đau mà phải nhìn tận mặt khổ đau.

Phần đầu cuốn sách nói về tình trạng hiện tại của trái đất và mọi loài chúng sinh: loài người, loài cá, rừng núi, đất nước và nhiều thứ khác. Phần này gây nhiều thích thú khi đọc nhưng lại khó hiểu. Brown báo cáo về sự suy giảm của dầu và an toàn thực phẩm, sự gia tăng nhiệt độ và nước biển, hiện tượng thiếu nước ngày càng trầm trọng, môi trường thiên nhiên đang bị áp lực, và những dấu hiệu đầu tiên cảnh cáo sự suy sụp của nền văn minh nhân loại. Chúng ta đang chịu niềm khổ đau cá nhân và khổ đau chung của trái đất, và chúng ta đã biết những nguyên do sâu xa làm chúng ta khó chịu, khổ sở trên hành tinh xanh này. Chúng ta biết rằng loài người là nguyên nhân chính gây khổ đau cho nhiều loài đang cư trú trên trái đất.

Phần thứ nhì của cuốn sách nói về hy vọng. Vâng! còn có một con đường ra khỏi nỗi khổ đau này, và tôi rất biết ơn tác giả đã chỉ rõ con đường ấy cho chúng ta.  Brown đã bỏ ra một số rất lớn tài năng và kinh nghiệm khi tham khảo và nghiên cứu trong lãnh vực khoa học để biên soạn thành những đoạn văn rõ ràng dễ hiểu. Bây giờ chúng ta đối diện với những đề nghị về con đường giải thoát khổ đau mà tác giả đặt tên là Plan B. Plan B gồm việc loại trừ nghèo đói tận gốc, ổn định dân số, phục hồi trái đất, nuôi dưỡng tốt tám tỷ người, thiết kế các đô thị, nâng cao hiệu suất của năng lượng và chuyển qua dùng loại năng lượng có thể làm mới lại.

Phần ba nói về sự huy động lớn lao cần thiết nhằm giảm thiểu lượng khí carbon xuống 80% vào năm 2020 để ổn định khí hậu. Những gì cần thiết để cứu vãn nền văn minh của chúng ta đều được trình bày cụ thể với những trị giá tài chánh. Brown tóm lược như sau: "chúng ta có tiềm lực để trừ tận gốc nghèo đói, ổn định dân số, và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của trái đất. Chúng ta có thể loại bỏ nạn đói, nạn mù chữ, bệnh tật và nghèo khó, và chúng ta có thể phục hồi lại tình trạng nguyên thủy của đất, rừng núi và nghề cá ở biển khơi. Chuyển một phần sáu ngân qũy chiến tranh của toàn thế giới sang ngân khoản của Plan B là đủ để đưa thế giới vào điểm khởi đầu của con đường tiến triển mới. Chúng ta có thể thành lập một cộng đồng quốc tế trong đó những nhu cầu căn bản của mọi người được thỏa mãn". Tác giả chỉ ra rằng hai sự thách thức nổi bật nhất về chính sách là ấn định lại hệ thống thuế má (để thị trường ảnh hưởng sinh thái) và sắp hạng lại ưu tiên ngân sách (để có tài nguyên cho Plan B).  

Vấn đề còn lại là: Liệu tình thương và lý trí của chúng ta có khắc phục được sự sợ hãi, hận thù và tham lam? Chúng ta đối diện với câu hỏi này trong hai tính cách, cá nhân và tập thể. Là một phần của nền văn minh hiện đại, chúng ta phải sớm trả lời câu hỏi này. Đây là lời của tác giả: "Đã đến lúc phải có quyết định. Giống như những nền văn minh trước đây đã gặp khó khăn về vấn đề môi trường, chúng ta có thể quyết định cứ sống như thế này để rồi chứng kiến nền kinh tế tân tiến của chúng ta xuống dốc và sụp đổ, hoặc chúng ta, với ý thức, chuyển qua một con đường mới, con đường có thể giữ vững sự tiến triển của kinh tế. Trong hoàn cảnh này, không có một hành động nào có tính cách quyết định để có thể tồn tại mãi trên con đường đi-xuống-và-suy-sụp này".

Điều này tùy thuộc vào sự thực tập của chúng ta trong lãnh vực dũng cảm, từ bi và trí tuệ để đối diện với mọi thử thách. Chúng ta phải khắc phục sự sợ hãi, tham lam, hận thù và vô minh, nhằm cứu vãn nền văn minh và giảm thiểu niềm khổ đau vô bờ của nhân loại. Là những người đang tu tập, chúng ta có thể trước hết nêu vấn đề này lên cho mọi người nhận thức sâu xa sự quan trọng và khẩn yếu của nó. Sau đó, Tăng Thân chúng ta sẽ ấn định những dự án và công tác phải làm, tùy theo khả năng và tài nguyên của mình.