Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại Pháp thoại tiếng Việt (ngắn, trích đoạn) của Sư Ông (youtube, autoplay)

Pháp thoại tiếng Việt (ngắn, trích đoạn) của Sư Ông (youtube, autoplay)

Pháp thoại ngắn (trích đoạn) của Sư Ông Làng Mai (video)

(Nguồn youtube: Internet)

 

Thích Nhất Hạnh - Hướng dẫn thiền ngồi (0:16:38)

Thích Nhất Hạnh - Ngọn Lửa Bất Sinh Bất Diệt (0:11:28)

Thích Nhất Hạnh - Đạo Phật và Khoa Học (0:14:21)

Thích Nhất Hạnh - Luân hồi Vô Ngã (0:13:16)

Thích Nhất Hạnh - Con mắt Vô Tướng (0:14:13)

Thích Nhất Hạnh - Thần hóa và Ngã hóa (0:14:59)

Thích Nhất Hạnh - Nhìn lại địa cầu từ không gian (0:27:55)

Thích Nhất Hạnh - Thượng đế, niết bàn và ông già Noel (0:18:07)

Thích Nhất Hạnh - Bàn tay mẹ (0:54:50)

Thích Nhất Hạnh - Không có ngã nhưng có luân hồi (0:32:31)

Thích Nhất Hạnh - Tịnh độ, niết bàn vượt không thời gian (0:44:45)

Thích Nhất Hạnh - Quán chiếu khi lạy (9:32:24)

Thích Nhất Hạnh - Nghe chuông với tất cả tế bào (0:37:43)

Thích Nhất Hạnh - Con người ý thức với pháp thân mầu nhiệm (0:45:34)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 1 (0:12:56)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 2 (0:14:08)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 3 (0:09:44)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 4 (0:12:12)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 5 (0:14:31)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 6 (0:08:19)

Thích Nhất Hạnh - 16 phép quán niệm hơi thở 7 (0:07:08)

Thích Nhất Hạnh - Bông hồng cài áo (0:08:58)

Thích Nhất Hạnh - Người thân tôi chết , bây giờ ở đâu (0:51:58)

Thích Nhất Hạnh - Chúng ta muốn gì (0:45:22)

Thích Nhất Hạnh - Không gian không phải vô vi (0:39:12)

Thích Nhất Hạnh - Cửa Thiên Đường mở rộng (0:32:16)

Thích Nhất Hạnh - Chế tác hạnh phúc (0:46:19)

Thích Nhất Hạnh - Xây dựng gia đình văn minh (0:38:23)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 1 (0:09:53)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 2 (0:09:53)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 3 (0:09:54)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 4 (0:09:55)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 5 (0:09:53)

Thích Nhất Hạnh - Tuệ Giác Bụt Trong Truyện Kiều 6 (0:09:54)

Thích Nhất Hạnh - Lời khấn nguyện của Dân Tộc (0:08:45)

Thích Nhất Hạnh - Chế Ngự Khổ Đau Giận Dữ (0:42:08)

Thích Nhất Hạnh - Soi sáng trong gia đình (0:53:39)

Thích Nhất Hạnh - Giới Cần Khổ dưới ánh sáng chánh niệm (0:55:50)