Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại Pháp thoại của TS Thích Nhất Hạnh trong chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ 2013 (YouTube)

Pháp thoại của TS Thích Nhất Hạnh trong chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ 2013 (YouTube)

Đại học Brock, TV Bích Nam, TV Lộc Uyển
Pháp thoại tại Đại học Brock, Ontario, Canada
Mindfulness Retreat for Educators & Ngày Quán Niệm
Pháp thoại tại Tu Viện Bích Nham
Art of Suffering Retreat & Day of Mindfulness
Pháp thoại tại Tu Viện Lộc Uyển
Về Nguồn (khóa tu tiếng Việt) & Find our true home (tiếng Anh)
Đàm thoại tại đại học Stanford
TS Thích Nhất Hạnh chia sẻ về lòng Từ bi với BS James Doty