Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại Pháp thoại của TS Thích Nhất Hạnh trong chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ 2013 (YouTube) Pháp thoại tại Đại học Brock, Ontario, Canada