Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại Các pháp thoại tiếng Việt và tiếng Anh từ Làng Mai - Video

Các pháp thoại tiếng Việt và tiếng Anh từ Làng Mai - Video

Các bài pháp thoại của Sư Ông Làng Mai, dạng YouTube, Vimeo
Pháp thoại mới nhất của Sư Ông Làng Mai
từ Plum Village Online Monastery (youtube)
Pháp thoại từ Plum Village (Vimeo, Youtube)
từ Plum Village Online Monastery
Pháp thoại Livestream từ Plum Village online (video)
livestream Plum Village Online
Pháp thoại tiếng Việt từ Thư viện Làng Mai (video)
Pháp thoại tiếng Việt
Pháp thoại tiếng Việt về thiền tập từ Làng Mai (video)
Pháp thoại tiếng Việt về thiền tập tổng quát