Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại QUÁN CHIẾU nhìn sâu (text)

QUÁN CHIẾU nhìn sâu (text)

Thực tập quán chiếu nhìn sâu
Vô lượng tâm
Con muốn mở trái tim con ra ..
Sự sống mầu nhiệm
Tiếp xúc với tất cả những mầu nhiệm của sự sống
Trái tim mở rộng
Những người nói hay làm điều khiến cho con đau khổ ..
Buông thư và trị liệu
Để cho hình hài được buông thư và tâm mình không lo lắng
Sợi dây ràng buộc trông chờ
Khi còn một sự đam mê ..
Vượt khỏi ba mặc cảm
Sở dĩ chúng con đau khổ là tại vì ..
Con cũng là hoa
Nghe Sư Ông Làng Mai khai thị
Mây cũng là con, tuyết cũng là con
Nghe Sư Ông Làng Mai khai thị
Đã về đã tới
Con đã về con đã tới
Tháo gỡ nghi ngờ
Phải tháo gỡ sợi dây nghi ngờ
Chánh pháp nhiệm mầu
Chánh pháp đưa ta tới giải thoát