Bạn đang ở: Trang chủ Pháp Thoại Thiền Tập căn bản (text)

Thiền Tập căn bản (text)

Các bài thiền tập căn bản
Hiện tại tuyệt vời
Bài tập thứ nhất:
Vững chãi - an ổn
Bài tập thứ hai:
Khỏe - nhẹ
Bài tập thứ ba:
Là hoa tươi mát
Đây là bài tập nhận diện hơi thở
Ngồi thiền
Được ngồi yên là một đặc ân