Bạn đang ở: Trang chủ Resources Sinh Hoạt Ngày Quán Niệm Chủ Nhật (15/1/2012)

Ngày Quán Niệm Chủ Nhật (15/1/2012)

Hôm nay có đọc Mười bốn Giới Tiếp Hiện
Thời gian 15/01/2012
từ 08:45 đến 16:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Ngày Quán Niệm là ngày mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ của Tu viện Lộc Uyển.

Mời quý vị đến với chúng tôi trong Ngày Quán Niệm Chủ Nhật này.  Xin đến vào lúc 8 giờ 45 sáng tại sân Thiền Đường Thái Bình Dương để chuẩn bị thiền hành.  Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự đầy đủ các sinh hoạt đã được ấn định trong ngày:

9:00am Thiền hành
10:00 Pháp thoại - SC Hộ Nghiêm và SC Quỳnh Nghiêm - chủ đề: Bài kệ Vô thường
11:15 Tụng đọc Mười Bốn Giới Tiếp Hiện: 14 giới tiếp Hiện (.PDF)
12:30pm Ăn trưa im lặng (nhà ăn Xóm Vững Chãi)
2:00 Thiền buông thư (thiền đường TBD)
3:00 Moment by Moment - Right Livelihood- more information here!

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào đây để xem Bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu viện