Bạn đang ở: Trang chủ Resources Sinh Hoạt Cuối Tuần có Chủ Đề Căn bản về Thiền và Chánh niệm (12-14/10/2012)

Căn bản về Thiền và Chánh niệm (12-14/10/2012)

Giới thiệu và giải thích những nguyên tắc căn bản của thiền và chánh niệm, do Thầy Pháp Hải hướng dẫn
Loại sự kiện
  • Cuối Tuần có Chủ Đề
Thời gian 12/10/2012 14:00 đến
14/10/2012 14:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Khóa tu Cuối tuần có Chủ đề "Cơ bản về thiền và chánh niệm" đã hết chỗ.

Xin liên lạc với Ban Ghi Danh nếu quý vị muốn ghi tên và địa chỉ e-mail vào danh sách chờ đợi.

You are welcome to sign up for a General Retreat at a later time.

 

được ắp xếp dưới: