Bạn đang ở: Trang chủ Resources Sinh Hoạt Cuối Tuần có Chủ Đề Khóa tu cuối tuần - Xây dựng và Phát triển Tăng thân (9-11/11/2012)

Khóa tu cuối tuần - Xây dựng và Phát triển Tăng thân (9-11/11/2012)

Tìm hiểu sâu sắc hơn về Tăng thân, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển Tăng thân - Thầy Pháp Đôn, Sư cô Quỳnh Nghiêm và các cư sĩ giáo thọ hướng dẫn
Loại sự kiện
  • Theme Weekend
Thời gian 09/11/2012 14:00 đến
11/11/2012 14:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Khóa tu cuối tuần này đã hết chỗ.

Xin liên lạc với văn phòng Đăng ký nếu quý vị muốn ghi tên mình vào danh sách chờ đợi. Khi điện thoại cho chúng tôi, xin quý vị cho biết tên và số điện thoại của quý vị.

Đây là ba ngày cuối tuần đặc biệt dành cho những người đã tham gia trong việc tổ chức và điều hợp một Tăng thân địa phương.

Trong những ngày cuối tuần này, chúng ta sẽ có cơ hội để học hỏi lẫn nhau và từ các vị giáo thọ về phương pháp để phát triển và nuôi dưỡng tinh thần hòa hợp trong một Tăng thân để có thể giúp đỡ và hỗ trợ nhiều người.

Bấm vào đây để biết thêm về chương trình Cuối Tuần có Chủ Đề

Xin ghi tên sớm vì danh sách học viên của các khóa Cuối Tuần có Chủ Đề (Theme Weekend) có giới hạn.

  

được ắp xếp dưới: