Bạn đang ở: Trang chủ Resources Sinh Hoạt Cuối Tuần có Chủ Đề Tổ tiên Tâm linh (29-31/3/2013)

Tổ tiên Tâm linh (29-31/3/2013)

Khóa tu cuối tuần Lễ Phục Sinh - Living Buddha, Living Christ
Loại sự kiện
  • Cuối Tuần có Chủ Đề
Thời gian 29/03/2013 14:00 đến
31/03/2013 15:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

It is necessary to pre-register for these weekends, and space is limited.

If this will be your first visit to Deer Park, we recommend attending a general weekend or week long retreat before registering for a theme weekend.

Sư Ông Làng Mai thường khuyên chúng ta nên kết nối sâu sắc với nguồn gốc của mình là tổ tiên huyết thống, tổ tiên tâm linh, và tổ tiên đất đai. Cũng giống như một cái cây, chúng ta không thể đứng vững và có đủ chất liệu nuôi dưỡng mà không cần kết nối sâu sắc với tất cả các gốc rễ.

Dù chúng ta không có nhiều bình an với tổ tiên tâm linh Kitô giáo, điều này cũng cung cấp cho chúng ta một cơ hội để chữa bệnh và là một thử thách sâu sắc,  một nguồn gốc của sự binh an, trị liệu và kết nối với Chúa Giêsu, với cuộc sống, sự thực tập và giáo lý nguyên thủy của ngài.

Hãy tham gia khóa tu 3 ngày cuối tuần trong lễ Phục Sinh với sự thực tập theo truyền thống Làng Mai, để có sự chữa lành và bình an khi chúng ta mời Chúa Kitô và Đức Phật sống chung với chúng ta trong trái tim và cuộc sống.

Register online:

được ắp xếp dưới: