Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm

Chủ Nhật Quán Niệm

Ngày Quán Niệm Chủ Nhật là ngày mở cửa để công chúng vào thực tập với các tu sĩ và cư sĩ của tu viện. Ngày này bắt đầu lúc 9 giờ sáng tại sân thiền đường Thái Bình trên bãi đậu xe chính. Sinh hoạt gồm Thiền hành, Pháp thoại của Tu sĩ Giáo thọ (có chuyển ngữ trực tiếp), Pháp đàm, Ăn trưa im lặng và Thiền thư giãn. Vào ngày Chủ Nhật đầu tiên của tháng chúng ta có Tụng Năm Giới và đó là nền tảng của hạnh phúc cho gia đình và cá nhân. Vào ngày Chủ Nhật thứ ba mỗi tháng, chúng ta có Tụng 14 Giới Tiếp Hiện. Quý vị không cần ghi danh để tham dự Ngày Quán Niệm Chủ Nhật và có thể tùy hỷ cúng dường.
Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (1/2/2015) 01/02/2015 from 08:30 to 15:00 Tu Viện Lộc Uyển,