Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (8/6/2014)

Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (8/6/2014)

Hôm nay có Lễ Truyền Năm Giới thực tập chánh niệm
Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 08/06/2014
từ 08:30 đến 15:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Ngày Quán Niệm là ngày mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ của Tu viện Lộc Uyển. Xin đến vào lúc 8 giờ 45 sáng tại sân Thiền Đường Thái Bình Dương để chuẩn bị thiền hành.

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự đầy đủ các sinh hoạt đã được ấn định trong ngày:

9:00 am

Thiền hành

10:00

Pháp thoại của Xuất sĩ Giáo thọ

 

Lễ Truyền Năm Giới thực tập chánh niệm

12:30pm

Ăn trưa im lặng

2:00

Thiền buông thư

 

Bấm vào đây để xem Năm Giới Tân Tu

Pháp thoại của Sư Ông Làng Mai về Năm Giới thực tập chánh niệm năm 2014 tại Educators Retreat at the University of Barcelona, Spain:

http://tnhaudio.org/2014/05/12/the-five-mindfulness-trainings-for-educators/

Nếu quý bạn muốn thọ nhận Năm Giới thực tập chánh niệm vào ngày 8 tháng 6, 2014, xin sử dụng các mẫu dưới đây và email về deerpark@dpmail.net trước June 6th, 2014:

Fill-able form (Word format).
PDF form (for printing).

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào đây để xem Bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu viện

được ắp xếp dưới: