Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (1/6/2014)

Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (1/6/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 01/06/2014
từ 08:30 đến 15:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Ngày Quán Niệm là ngày mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ của Tu viện Lộc Uyển. Xin đến vào lúc 8 giờ 45 sáng tại sân Thiền Đường Thái Bình Dương để chuẩn bị thiền hành. Chúmg tôi hy vọng quývị sẽ tham dự tất cả các sinh hoạt đã ấn định trong ngày:

6:30 am

Lễ truyền Năm Giới thực tập chánh niệm (Khóa tu Wake Up)

9:00

Thiền hành

 

Pháp thoại của Ban giáo thọ hoặc Hỏi & Đáp

12:30pm

Ăn trưa im lặng

 

Lễ tụng 5 Giới sắp đến nhằm ngày Chủ Nhật 8/6/2014

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào đây để xem Bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu viện

được ắp xếp dưới: