Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (1/2/2015)

Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (1/2/2015)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 01/02/2015
từ 08:30 đến 15:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Ngày Quán Niệm là ngày mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ của Tu viện Lộc Uyển. Xin đến vào lúc 8 giờ 45 sáng tại sân Thiền Đường Thái Bình Dương để chuẩn bị thiền hành. Chúng tôi hy vọng quý  vị sẽ tham dự tất cả các sinh hoạt đã ấn định trong ngày:

9:00 am

Thiền hành

10:00

Pháp thoại - Ban Xuất Sĩ Giáo Thọ

Tụng 5 Giới

12:30pm

Ăn trưa im lặng

2:00 Thiền buông thư

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào đây để xem Bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu viện

được ắp xếp dưới: