Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (21/12/2014)

Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (21/12/2014)

Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 21/12/2014
từ 08:30 đến 15:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Ngày Quán Niệm là ngày mở cửa cho công chúng vào thực tập cùng với các xuất sĩ và cư sĩ của Tu viện Lộc Uyển. Xin đến vào lúc 8 giờ 45 sáng tại sân Thiền Đường Thái Bình Dương để chuẩn bị thiền hành.

Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tham dự đầy đủ các sinh hoạt đã được ấn định trong ngày:

9:00 am Thiền hành
10:00 Pháp thoại của Ban Xuất Sĩ Giáo Thọ
Tụng 14 Giới Tiếp Hiện
12:30pm Ăn trưa im lặng
2:00 Thiền buông thư

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào đây để xem Bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu viện

được ắp xếp dưới: