Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (23/2/2014)

Chủ Nhật - Ngày Quán Niệm (23/2/2014)

Lễ Tự Tứ - Kết thúc mùa An Cư Kết Đông 2013-2014
Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 23/02/2014
từ 08:30 đến 15:30
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Mời quý vị và các bạn đến tham gia với chúng tôi trong ngày kết thúc ba tháng An cư Kết đông 2013-2014. Đây là một ngày vui khi các xuất sĩ và cư sĩ đã hoàn thành khóa An cư Kết đông và bày tỏ lòng biết ơn lên Tam Bảo. Chúng ta sẽ bắt đầu tụ tập bên ngoài thiền đường Thái Bình Dương lúc 8:45 sáng.

Chúng tôi hy vọng quý vị và các bạn sẽ tham gia đầy đủ các sinh hoạt đã ấn định trong ngày.


Chi tiết lích trình sẽ được đăng tải sau

 

Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào đây để xem Bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu viện

được ắp xếp dưới: