Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm Chủ Nhật - 11 tháng Giêng Tết Ất Mùi (1/3/2015)

Chủ Nhật - 11 tháng Giêng Tết Ất Mùi (1/3/2015)

Càng nhìn càng hiểu rõ - Biết lắng biết thương sâu
Loại sự kiện
  • Sinh Hoạt Tết
Thời gian 01/03/2015
từ 09:00 đến 20:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Chương trình ngày 11 tháng Giêng Tết Ất Mùi được ấn định như sau:

9:00 am Đón tiếp khách hành hương
12:30 pm Ăn trưa - nhà ăn Xóm Vững Chãi
2:30 Tiếp tục đón tiếp khách hành hương

 

Mời vào xem hình ảnh Đêm Văn Nghệ Mừng Xuân Giáp Ngọ


Quý vị không cần ghi tên và có thể tùy hỷ cúng dường.

Bấm vào đây để xem Bảng Chỉ Dẫn đường đến Tu viện

được ắp xếp dưới: