Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm KHÔNG CÓ Ngày Quán Niệm (1-8/5/2014)

KHÔNG CÓ Ngày Quán Niệm (1-8/5/2014)

Thời gian 01/05/2014 08:00 đến
09/05/2014 12:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Quý Thầy và Sư cô sẽ tham dự một tuần du ngoạn.

 

Thứ Năm 1/5/2014 Không có Ngày Quán Niệm
Chủ Nhật 4/5/2014 Không có Ngày Quán Niệm
Thứ Năm 8/5 2014 Không có Ngày Quán Niệm