Join our Mailing List
  E-mail address:

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm KHÔNG CÓ Chủ Nhật Quán Niệm (13/10/2013)

KHÔNG CÓ Chủ Nhật Quán Niệm (13/10/2013)

Hôm nay không có ngày chủ nhật quán niệm - Mong quý vị thông cảm
Loại sự kiện
  • Ngày Quán Niệm
Thời gian 13/10/2013
từ 07:05 đến 19:05
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Chúng tôi đang có khóa tu nên không có ngày Chủ nhật quán niệm và cổng tu viện cũng đóng trọn ngày hôm nay. Ngày Chủ Nhật Quán niệm duy nhất tại tu viện Lộc Uyển trong chuyến hoằng pháp năm nay là ngày 20 tháng 10, 2013.

Chúng tôi hy vọng quý vị vẫn tiếp tục nuôi dưỡng sự thực tập. Sau đây là một liên kết trực tuyến để quý vị đón nghe các bài pháp thoại của Sư Ông trong chuyến hoằng pháp 2013:

Here is a link to the Plum Village Online Monastery at You Tube

 

Quý vị cũng có thể bấm vào liên kết dưới đây để xem pháp thoại của Sư Ông tại Bắc Mỹ (youtube):

 

Pháp thoại của Sư Ông trong chuyến hoằng pháp 2013

 

 

được ắp xếp dưới: