Join our Mailing List
  E-mail address:

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chủ Nhật Quán Niệm KHÔNG CÓ Ngày Chủ Nhật Quán Niệm (2/6/2013)

KHÔNG CÓ Ngày Chủ Nhật Quán Niệm (2/6/2013)

Cộng đồng xuất sĩ chúng tôi đang đi cắm trại
Thời gian 02/06/2013
từ 07:05 đến 19:05
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ 760-291-1003 x 100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Ngày Quán niệm tới là Chủ Nhật 9 June. Xin hẹn gặp lại quý vị.