Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chương trình trẻ em trong năm 2014

Chương trình trẻ em trong năm 2014

Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi có thể tham gia cùng với các anh chị em từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào các ngày đã niêm yết tại vườn hoa Xóm Vững Chãi. Chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ một bài thực tập ngắn, kể chuyện và các sinh hoạt khác. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không quên vui chơi thoải mái với nhau. Nếu các bạn có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ em và muốn kể chuyện, vui đùa và yêu thích thiên nhiên, chúng tôi xin mời bạn đến tham gia với chúng tôi. Chúng tôi xin đa tạ các bạn đã đến dìu dắt và giúp vui các em.

* Xin lưu ý: Sẽ không có Chương trình cho trẻ em ngày 04 tháng 5 và 18 tháng 5.