Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chương trình trẻ em trong năm 2014

Chương trình trẻ em trong năm 2014

Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi có thể tham gia cùng với các anh chị em từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa vào các ngày đã niêm yết tại vườn hoa Xóm Vững Chãi. Chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ một bài thực tập ngắn, kể chuyện và các sinh hoạt khác. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không quên vui chơi thoải mái với nhau. Nếu các bạn có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ em và muốn kể chuyện, vui đùa và yêu thích thiên nhiên, chúng tôi xin mời bạn đến tham gia với chúng tôi. Chúng tôi xin đa tạ các bạn đã đến dìu dắt và giúp vui các em.

* Xin lưu ý: Sẽ không có Chương trình cho trẻ em ngày 04 tháng 5 và 18 tháng 5.