Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chuyến Hoằng Pháp năm 2011 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ

Chuyến Hoằng Pháp năm 2011 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ

Trong tháng August, September và October, Sư Ông Làng Mai và phái đoàn tháp tùng gồm nhiều thầy và sư cô sẽ hướng dẫn các Khóa Tu, Ngày Quán Niệm và Pháp Thoại Công Cọng tại Vancouver, CA; Colorado, California và New York.
Chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ 2011 của Sư Ông Thích Nhất Hạnh from 08/08/2011 19:00 to 16/10/2011 19:00 Canada & USA,
Trong 3 tháng August, September và October, Sư Ông Nhất Hạnh và phái đoàn xuất sĩ tháp tùng sẽ hoằng pháp tại Canada, Colorado, California và New York.
Khóa Tu "Together We Are One - Nurturing the Beloved Community" from 06/09/2011 20:00 to 11/09/2011 22:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Khóa Tu Chánh Niệm 6 ngày với Sư Ông Thích Nhất Hạnh và các vị xuất sĩ.
Khóa Tu Tiếng Việt - "Mở Cửa Trái Tim" from 16/09/2011 20:00 to 20/09/2011 22:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Khóa Tu 5 ngày (nói tiếng Việt) cùng với Sư Ông Thích Nhất Hạnh và các vị xuất sĩ.
Thuyết giảng công cọng - "Enjoying the Miracle of Now" 03/09/2011 from 07:00 to 02:00 Pasadena Civic Auditorium,
Thuyết giảng công cọng và Chiều chánh niệm
Ngày Quán Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh 04/09/2011 from 15:45 to 22:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Mời quý vị đến sinh hoạt vối Sư Ông và Tăng thân bốn chúng của Tu Viện Lộc Uyển.
Ngày Quán Niệm với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 25/09/2011 from 15:45 to 22:00 Tu Viện Lộc Uyển,
Cùng nhau mở cửa trái tim - một ngày với Sư Ông Làng Mai và Tăng thân bốn chúng Lộc Uyển.