Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chuyến Hoằng Pháp năm 2011 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ Chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ 2011 của Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Chuyến hoằng pháp Bắc Mỹ 2011 của Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Trong 3 tháng August, September và October, Sư Ông Nhất Hạnh và phái đoàn xuất sĩ tháp tùng sẽ hoằng pháp tại Canada, Colorado, California và New York.
Loại sự kiện
  • Tour
Thời gian 08/08/2011 19:00 đến
16/10/2011 19:00
Địa điểm Canada & USA
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ (760) 741-CALM
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Để biết thêm chi tiết về các Khóa Tu, Ngày Quán Niệm và những buổi Pháp Thoại công cọng tại Vancouver, Canada; Colorado và NewYork, xin bấm vào dưới đây:

 please visit our Tour Website!

 

2011 North American Teaching Tour with Zen Master Thich Nhat Hanh Ad
được ắp xếp dưới: