Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chuyến Hoằng Pháp năm 2011 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ Khóa Tu "Together We Are One - Nurturing the Beloved Community"

Khóa Tu "Together We Are One - Nurturing the Beloved Community"

Khóa Tu Chánh Niệm 6 ngày với Sư Ông Thích Nhất Hạnh và các vị xuất sĩ.
Loại sự kiện
  • Retreat
Thời gian 06/09/2011 20:00 đến
11/09/2011 22:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn tham dự Khóa Tu Chánh Niệm 6 ngày với Sư Ông Thích Nhất Hạnh và các vị xuất sĩ.

Mỗi khi chúng ta thực hiện một bước trong quá trình đi thiền hành, chúng ta di chuyển như một tập thể, chúng ta vận hành như một vũ trụ, tất cả tổ tiên chúng ta cũng đang thực hiện những bước đi như vậy. Không phải chỉ có tổ tiên ông bà, con cháu chúng ta cũng đang di chuyển với chúng ta. Trong cái Một có chứa cái Tất cả. Khi chúng ta khả năng bước một bước với bình an và hạnh phúc, tất cả tổ tiên chúng ta cũng đang thực hiện cùng lúc các bước đi như thế”.

- Thích Nhất Hạnh, trích "Thế giới chúng ta ", Nhà Xuất Bản Parallax Press, 2008

Để biết thêm chi tiết về Khóa Tu, bấm vào đâyRetreat Information

Bấm vào đây để ghi danh trực tuyến: Register on-line

Bấm vào đây để hạ tải Mẫu Đơn Ghi Danh registration form

 

được ắp xếp dưới: