Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chuyến Hoằng Pháp năm 2011 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ Ngày Quán Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Ngày Quán Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Mời quý vị đến sinh hoạt vối Sư Ông và Tăng thân bốn chúng của Tu Viện Lộc Uyển.
Loại sự kiện
  • Day of Mindfulness
Thời gian 04/09/2011
từ 15:45 đến 22:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Chương trình ngày Quán niệm Chủ Nhật đặc biệt này sẽ được phổ biến vào tháng August.

Quý vị không cần ghi tên, và có thể tùy hỷ cúng dường.

Xin quý vị cố gắng đi xe chung vì bãi đậu xe của tu viện cũng có giới hạn.

được ắp xếp dưới: