Join our Mailing List
  E-mail address:

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chuyến Hoằng Pháp năm 2011 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ Ngày Quán Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Ngày Quán Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh

Mời quý vị đến sinh hoạt vối Sư Ông và Tăng thân bốn chúng của Tu Viện Lộc Uyển.
Loại sự kiện
  • Day of Mindfulness
Thời gian 04/09/2011
từ 15:45 đến 22:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Chương trình ngày Quán niệm Chủ Nhật đặc biệt này sẽ được phổ biến vào tháng August.

Quý vị không cần ghi tên, và có thể tùy hỷ cúng dường.

Xin quý vị cố gắng đi xe chung vì bãi đậu xe của tu viện cũng có giới hạn.

được ắp xếp dưới: