Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chuyến Hoằng Pháp năm 2011 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ Ngày Quán Niệm với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Ngày Quán Niệm với Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Cùng nhau mở cửa trái tim - một ngày với Sư Ông Làng Mai và Tăng thân bốn chúng Lộc Uyển.
Loại sự kiện
  • Day of Mindfulness
Thời gian 25/09/2011
từ 15:45 đến 22:00
Địa điểm Tu Viện Lộc Uyển
Tên liên hệ Xin cứ đến !
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

 

Xin quý vị đến sớm và tập họp trước sân thiền đường Thái Bình Dương (8:45am) để chuẩn bị thiền hành.

09:00 am Thiền hành
10:30 Pháp thoại - Sư Ông Làng Mai
12:30 pm Ăn trưa (picnic) trong chánh niệm
02:00 Thiền buông thư (trong thiền đường TBD)

 

Xin cố gắng đi xe chung vì bãi đậu xe của tu viện có giới hạn.

Quý vị không cần ghi tên, và có thể tùy hỷ cúng dường.

tienhanh TNH1.jpg
được ắp xếp dưới: