Join our Mailing List
  E-mail address:
  • North America Vietnamese Wake Up Tour 2015

    Last year, seven Plum Village monastics successfully went on the road to reach Vietnamese youth in North America. They'd like to make this happen again in 2015.
    Please support the fundraising campaign here.

  • Upgrading the Mindfulness Bell Magazine

    Your support will help us to make sure the Mindfulness Bell is accessible to Sangha members around the world – online and in print – as a medium to sustain our community’s essence of brotherhood and sisterhood, and to nourish each other on the path of practice. Read more >>

Follow Us

 
Bạn đang ở: Trang chủ Sinh Hoạt Chuyến Hoằng Pháp năm 2011 của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Bắc Mỹ Thuyết giảng công cọng - "Enjoying the Miracle of Now"

Thuyết giảng công cọng - "Enjoying the Miracle of Now"

Thuyết giảng công cọng và Chiều chánh niệm
Loại sự kiện
  • Tour
Thời gian 03/09/2011
từ 07:00 đến 02:00
Địa điểm Pasadena Civic Auditorium
Tên liên hệ
Điện thoại liên hệ (760)-291-1003 x100
Thêm sự kiện vào lịch vCal
iCal

Một buổi Thuyết Giảng Công Cọng và một Chiều Chánh Niệm với Sư Ông Thích Nhất Hạnh cùng bốn chúng thuộc Tăng Thân Quốc Tế Làng Mai. 

Xin mời quý vị tham dự ngày thuyết giảng và chia sẻ đặc biệt này. 

pasadena 2011.jpg 

được ắp xếp dưới: